Regulamin

§ 1.- Prezenterem Radia Hajer moze zostac kazda osoba ktöra ukonczyla 18 lat i przejdzie pozytywnie przesluchanie i rozmowe wstepna . Posiada znajomosc Computera , zbiör muzyczny, Osoba ta zostanie Prezenterka (rem) na 30-to dniowy okres pröbny. Po Uplywie 30tu dni bez zastrzezen nowo przijety Presenter ( ka ) dostaje status Presentera stalego.
§ 2.- Kazdy nowo przyjety prezenter naszego Radia Hajer jest zobowiazany do przestrzegania ponizszego regulaminu.
§ 3.- Po przyjeciu do redakcji Radia Hajer Prezenter, powinnien podac wlascicielom radia swoje nazwisko, imie,miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. (Dane te, nie zostana podawane innym osoba n.p sluchacza radia oraz innym).
§ 4.- Przed kazdym wejsciem na audycje obowiazkiem prezentera jest sprawdzenie ustawien i opisow radiowych.
§ 5.- Prezenter osobiscie odpowiada ze legalnosc posiadanych i prezentwanych nagran i utworow muzycznych na radiu. W pelni jest odpowiedzialny za audycje, ktora nadaje ze swojego computera.
§ 6.- Po przyjeciu do redakcji prezenter zobowiazany jest poswiecenia min 10 godzin tygodniowo na audycje radiowe.
§ 7.- Prezenter powinnien dbac o dobre imie radia. Zabronione jest ponizanie innych prezenterow, jak i sluchaczy. Jest calkowity zakaz przeklinania i uzywania wulgarnych slow.
§ 8.- Kazdego prezentera obowiazuje zasada dobrego wychowania. Zakazane jest prowadzenie audycji w stanie wskazujacym na niedysponycje (nietrzezwy pod wplywem alkoholu, zazywanie narkotykow i innych tego typu substancji.) W innym przypadku audycja zostanie przerwana i prezenter zostanie usuniety z ramöwki.
§ 9.- Kazda audycja autopilota moze zostac przerwana przez prezantera, po wpisaniu sie uprzednio na ramöwke.
§ 9.1. - Kazdy Presenter ( ka ) ma prawo przedluzyc swoja audycje przed wczesniejszym wpie na Ramowke jesli Rarmöwka jest wolna.
§ 9.2. - Zabronione jest przedluzania audycij bez uprzedniego wpisu korektury Ramöwki.
§ 9.3. - Dozwolone jest wpisania i zajmowania wolnego miejsca na ramöwce bez uwczesnego kontaktu.
§ 10.-Ramöwka z reguly czyszczona jest automatycznie w niedziele. Ze wzgledöw osobistych, technicznych i organizacyjnych moze to jednak uledz zmianie.
§ 10.1. - Niektörzy z Presenteröw pracuja na zmiany i zeby tym Presenterom tez umozliwic wpisania sie na Ramöwke, prosimy o uwzglednienie tego.
§ 10.2. - Zeby uniknac nieporozumien pomiedzy prezenterami zalecane jest Planowane
Audycje nie powinne przekraczac 3 Godzin. Przedluzenie Audycij jest dozwolone wejrzij § 9.1
§ 11.- Zabronione jest przerywanie audycji innym prezenterom, ktörzy aktualnie znajduja sie na antenie jak rowniez, logowanie sie w tym czasie na konzoletke pozdrowien i innych podzespolach Radiowych.
§ 12.- Zabronione jest przekazywanie osobom postronnym, obcym Radiowych Hasel, ( Paswort ) i Linkow, jak tyz przekazywanie Radiowych Informacij dotyczace spraw organizacyjnych wewnetrznych. ( Tajemnica Radiowa )
§ 13.- Prezenter, ktory organizuje konkurs w czasie audycji, jest osobiscie odpowiedzialny za przekazanie nagrod.
§ 14.- Prezenter ktory robi audycje z gosciem, powinnien przed audycja poinformowac jednego z wlascicieli radia.
§ 15.- W razie przerwy nadawania audycji ( n.p.wyjazd na urlop) prezenter jest proszony o zgloszenie tego wlascicielom radia.
§ 15.1. - Jezeli zaplanowana audycja z przyczyn osobistych, technicznych lub innych nie moze dosc do skutku. Presenter ( ka ) powinna droga telefoniczna , E-mailowa ( redakcja@radiohajer.eu ),SMS powiadomic wlascicieli Radia.
§ 16.- W przypadku nie przestrzegania powyzej podanego regulaminu, wlasciciele Radia Hajer podziekuja i usuna prezentera z ekipy radia.
< Poprawka > Kaufungen.den.15.06.2015

Diese Website benutzt Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.